Boek:
Voetbal is FUN

NIEUW


Kinderen van 5, 6, 7 en 8 jaar komen naar een voetbalvereniging om voetbal te SPELEN. Voetbal moet FUN zijn voor de kinderen. Het al spelend aanleren van voetbal moet de betrachting zijn van elke jeugdcoach in de SPEELFASE.


In dit boek trachten we een antwoord te geven hoe we algemene en voetbal specifieke vaardigheden op een speelse, kindvriendelijke en impliciete manier kunnen initiëren bij de kinderen. Voetbal moet plezant zijn en toch willen we de kinderen inhoudelijk ook iets bieden. De gevarieerde oefenstof is doelgericht en steeds in overeenstemming met het niveau en de belevingswereld van de jonge voetballer.


We beklemtonen eveneens de nood aan het veelzijdig bewegen. Betere bewegers worden later de betere voetballers. Hoe kunnen we betere, snellere, sterkere en slimmere BEWEGERS opleiden met en zonder bal, met als doel, beter, sneller, sterker en slimmer kunnen HANDELEN in specifieke voetbal-spel-situaties? Van bewegingsvaardigheden naar handelingsvaardigheden, van moves naar skills. Hoe beter de FUNdamenten, hoe meer kans op een succesvolle ontwikkeling in een volgend stadium. Vanuit deze visie is dit boek geschreven. Hoe kunnen we het ‘multi move’ principe vertalen naar de praktijk?

  • Meer ‘VOETBAL-ATLETEN' opleiden. Onze LTPD filosofie in gedachte.
  • Meer ‘VOETBAL-INTELLIGENTIE’ ontwikkelen. Het holistisch en game based denken met extra aandacht voor het ontwikkelen van de breinvaardigheden.

Verder wordt er in dit boek aandacht geschonken aan de methodische, didactische en pedagogische principes voor het begeleiden van onze allerjongste en heel dankbare categorie spelertjes.


256 pagina's


Prijs 28 EUR (+verzending)
Wettelijke voorwaarden

Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mogen de producten en hun inhoud niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mogen de producten en hun inhoud, geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Joost Desender.


E-books

Na betaling van de e-books, ontvangt u een downloadcode waarbij u 2 weken de tijd heeft om het boek te downloaden op uw computer. De e-books zijn beveiligd en gecodeerd en onderhevig aan de bovenstaande wettelijke voorwaarden. 


Prijs

De prijzen zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Indien verzendkosten van toepassing zijn worden deze berekend op het einde van de bestelprocedure.


Leveringstermijn

De leveringen van onze producten gebeuren enkel na volledige betaling van de goederen. De goederen worden door ons verpakt en geleverd binnen de 10 werkdagen. 


CONTACT DETAILS