WEBINARS LTPD

Heb je een passie voor voetbal met brede interesse hoe je spelers holistisch en 'reality game based' optimaal kan ontwikkelen? Ben je op zoek naar meer kennis en vaardigheden om jeugdspelers beter op te leiden? Dan kan je vanaf heden op onze website, aan zeer democratische prijzen,  online cursussen volgen.

Alle E-learning lessen zijn een combinatie van de nodige theorie (30%) gedocumenteerd met veel toepassingen en beelden uit de praktijk (70%).

Op regelmatig basis wensen we onze voetbalcoaches nieuwe online cursussen aan te bieden. Er is geen specifieke vooropleiding of voorkennis vereist om de online lessen te kunnen volgen.


Na aankoop kan je de webinars online streamen en meermaals herbekijken. Je kunt de les op eigen tempo, wanneer je het zelf wenst, beluisteren en bekijken. Daarnaast ontvang je ook een pdf-bestand met de slides van de webinar. 

Je hebt ook altijd de mogelijkheid om vragen te stellen over de inhouden, mail hiervoor naar joostdesender@gmail.com.

1. Filosofie Long Term Player Development

Fysiek holistisch ontwikkelingsplan van 4-21 jaar in overeenstemming met de biolgische leeftijd, gekoppeld aan de juiste lifestyle. 


Inhoud:

 1. Inleiding (LTPD ontwikkelingsplan, Voetbal van morgen
 2.  Holistisch reality game based denken in het LTPD ontwikkelingsplan (LTPD movement coach, Mentale vaardigheden in                 LTPD model, Breintraining)
 3. Speelfase
 4. Coördinatiefase
 5. Puberteitsfase
 6. Wedstrijd- winfase
 7. Prestatie-postformatiefase
 8. Besluit opleiding LTPD coach

Duur: 110 min
Prijs: 12 EUR (webinar+slides in pdf)

2. De opwarming, meer dan 'warm lopen' alleen


Inhoud: 

 1. Doel van de opwarming
 2. Methodiek van de opwarming
 3. Opwarming leeftijdsgebonden
 4. Toepassing Basic-Fundamental en Specific Movement Skills in de opwarming
 5. Tips voor een goede opwarming
 6. Voorbeelden trainingsopwarmingen
 7. Plateau opwarmingen
 8. Positiespecifieke opwarmingen
 9. Wedstrijdopwarmingen
 10. Besluit

Duur: 120 min

Prijs: 12 EUR (webinar+slides in pdf)

3. Periodisering : De golfmethode (tactische holistische periodisering)


Inhoud: 

 1. Inleiding
       Specialisaties in het voetbal
       Conditionele doelen
       Holistisch denken binnen de Tactische periodisering
 2. Wat hebben Multi Skillz, Breintraining, Reality Based trainen gemeen met de THP
 3. Voorbeeld THP in de praktijk
 4. Theorie van de THP
 5. Praktijk van de THP
 6. Weekplanning binnen de THP/ 2, 3, 4, 5 trainingen per week
 7. Besluit

Duur: 120 min

Prijs: 12 EUR (webinar+slides in pdf)

4. Periodisering : De blokmethode


Inhoud: 

 1. Filosofie Game model
 2. Wat is voetbal? 
 3. Periodisering in voetbal
 4. Periodisering de blokmethode Raymond Verheijen
 5. Uitbreiding coördinatie-kracht-preventie
 6. Praktijkvoorbeeld opmaak fysieke training in overload met TT doelstelling
 7. Besluit + Wat neem ik mee

Duur: 115 min

Prijs: 12 EUR (webinar+slides in pdf)

5. Explosiviteit: kracht x snelheid x coördinatie


Inhoud: 

Deel 1:

 1. Voetbal = Intelligent POWER voetbal
 2. Voetbal = EXPLOSIVITEIT en snel herstellen (en volhouden) van explosieve acties
 3. EXPLOSIVITEIT = Kracht x Snelheid x Coördinatie
 4. Testen van explosiviteit
 5. Relatie kracht-snelheid
 6. Coördinatie in functie van explosiviteit
 7. Kracht in functie van explosiviteit
 8. Snelheid ifv explosiviteit

Deel 2:

 1. Stappenplan (10 modules) om explosiviteit individueel te optimaliseren
 2. Oefenstof om explosiviteit collectief te optimaliseren
 3. Opleidingsplan explosiviteit
 4. Overzicht leerlijn en oefenstof explosiviteit
 5. Besluit

Duur: 140 min (deel 1 80min+deel 2 60min)

Prijs: 12 EUR (webinar+slides in pdf)

6. Uithouding: Herstelcapaciteit en herstelvermogen

Inhoud: 

 1. Voetbal Fysiek =  Explosiviteit x Snel herstellen - volhouden van explosieve acties
 2. Voetbal Uithouding = herstelcapaciteit en herstelvermogen
 3. Werken met hartslagmeters
 4. Opmaken Persoonlijk Actie Plan (PAP - uithouding)
 5. Testing - monitoring en screening herstelcapaciteit en herstelvermogen
 6. Loopprogramma's op hartslag - snelheid - afstand - gevoel
 7. Intermitterend trainen
 8. Individuele loopprogramma's: 

              > Collectieve fysieke weekplanning vertalen naar een individueel loop- en fitness programma

              > PAP uithouding 4 weken

              > Loop-fitness programma voor niet geselecteerde spelers 

Duur: 100 min

Prijs: 12 EUR (webinar+slides in pdf)

7. Leren werken met hartslagmeters

Inhoud: 

 1. Inleiding
 2. Wat voetbal fysiek?
 3. Snel herstellen (volhouden) monitoren : capaciteit en vermogen

 4. Werken met hartslagmeters

 5. Testing
 6. Praktijk
 7. Besluit: wat neem ik mee naar de praktijk?

Duur: 90 min

Prijs: 12 EUR (webinar+slides in pdf)

8. Denkproces - Stappenplan: Opmaak technisch-tactische training met fysieke doelstellingen

Inhoud: 

 1. Inleiding
 2. Toegepaste methodiek : ‘we train physical as we train tactical’

 3. Stappenplan opmaken Technisch-tactische training

 4. Integratie fysieke doelstellingen in de technisch-tactische training

 5. Praktijk: Pré-training - Opwarming – Wedstrijdvormen – Tussenvormen – Cooling down  

 6. Evaluatie van de training – Zelfreflectie

 7. Besluit: wat neem ik mee naar de praktijk?

Duur: 110 min

Prijs: 12 EUR (webinar+slides in pdf)

9. Fysieke vaardigheden - CLUSKE: Houding vaardigheden en preventie integreren in de reguliere periodisering

Inhoud: 

 1. Inleiding: Wat is voetbal? Hoe 'CLUSKE' vertalen naar de praktijk?
 2. Conditionele begrippen – matrix

 3. Filosofie Fysieke basiseigenschappen vertalen naar het game model

 4. Movement coach

 5. Praktijk : Fysiek-coördinatieve vaardigheden, snelheid, kracht, uithouding

 6. Praktijk : Houding vaardigheden

 7. Praktijk : Preventie

 8. Besluit: wat neem ik mee naar de praktijk?

Duur: 165 min

Prijs: 12 EUR (webinar+slides in pdf)

10. Plyometrie van speel- tot prestatiefase


Inhoud: 

 1. Inleiding: Wat is kracht? Wat is plyometrie? Vertaling naar explosiviteit.
 2. Doelstellingen
 3. Methodiek: kwaliteit
 4. Methodiek: leerlijn
 5. Methodiek: van basissprongen tot dieptesprongen: Praktijk
 6. Testing
 7. Periodisering
 8. Besluit: wat neem ik mee?

Duur: 60 min

Prijs: 12 EUR (webinar+slides in pdf)

11. Testing - screening - monitoring van speel- tot prestatiefase


Inhoud: 

 1. Testing: meten is weten
 2. Testing: voorwaarden
 3. Testing: Persoonlijk Actieplan
 4. Leeftijdsgebonden testen:
  • Speelfase 1+2
  • Coördinatiefase 1+2
  • Puberteitsfase
  • Wedstrijd- en winfase
  • Prestatiefase - Postformatiefase
 5. Besluit: wat neem ik mee? 

   Duur: 130 min

   Prijs: 12 EUR (webinar+slides in pdf)

   12. Pre-training van Speelfase tot Prestatiefase


   Inhoud: 

   1. Methodiek: Optimalisatie trainingstijd
    • Voorbeelden Postformatiefase-Prestatiefase-Puberteitsfase-Coördinatiefase-Speelfase
   2. Pre-training: planning en periodisering
   3. Filosofie pre-training: zelfregulatie spelers - empowerment coach
   4. Praktijk:
    • Pre-training in de Prestatie-Wedstrijdfase - Na de PHV
    • Pre-training in de Puberteitsfase - Tijdens de PHV
    • Pre-training in de Coördinatiefase - Voor de PHV
    • Pre-training in de Speelfase - Meer speels bewegen
   5. Vertaling pre-training naar het Game Model

     Duur: 150 min

     Prijs: 12 EUR (webinar+slides in pdf)*Let op: dit is dezelfde webinar die voorheen op de pagina 'Webinars Movement Coach' aan te kopen was*

     13. Cooling down


     Inhoud: 

     1. Wat is een cooling down?
     2. Waarom doe je een cooling down? 
     3. Is een cooling down nuttig en noodzakelijk?
     4. Cooling down meer dan 'fysiologisch' alleen
     5. Cooling down NA de PHV + jaarplanning (fun-preventie-herstel)
     6. Cooling down VOOR de PHV + jaarplanning (fun-techniek-herstel)
     7. Besluit: Wat neem ik mee? 

       Duur: 120 min

       Prijs: 12 EUR (webinar+slides in pdf)

       14. Snelheid, specifiek en non-specifiek, integreren in de reguliere training


       Inhoud: 

       1. Inleiding: Geïntegreerd Holistisch Denken
       2. Energiesystemen
       3. Neuro-musculaire aanpassingen
       4. Sprintactie
       5. Explosiviteit= K x Snelheid x C
       6. Snelheid in wedstrijdcijfers (Amisco)
       7. Leerplan snelheid van 5-21 jaar
       8. Praktijk
       9. Periodisering
       10. Besluit

         Duur: 122 min

         Prijs: 12 EUR (webinar+slides in pdf)

         15. De foam roller integreren in de reguliere voetbalpraktijk


         Inhoud: 

         1. Wat is een foam roller
         2. Waarom een foam roller
         3. Methode SMR
         4. Wat is een Fascia
         5. Triggerpoints
         6. Wat zegt het wetenschappelijk onderzoek
         7. Wanneer foam rollen
         8. Praktijk
         9. Kijkwijzers
         10. QR-codes
         11. Mob-flex-stab-kracht
         12. Besluit

           Duur: 62 min

           Prijs: 12 EUR (webinar+slides in pdf)

           16. Het intermitterend trainen: theorie en praktijk


           Inhoud: 

           1. Voetbal van de toekomst
           2. CLUSKE-vaardigheden
           3. Wat is voetbal fysiek
           4. Voetbal, een intermitterende sport
           5. Uithoudingsvermogen definiëren
           6. Het A-cyclisch uithoudingsvermogen
           7. Intermitterend trainen van theorie naar praktijk
           8. Intermitterend trainen G. Cometti
           9. Intermitterend trainen integratie in de voetbalpraktijk
           10. Besluit: wat neem ik mee?

             Duur: 92 min

             Prijs: 12 EUR (webinar+slides in pdf)

             17. Tussenseizoen- en voorbereidingsperiode

             Hoe onze spelers optimaal, individueel en collectief, voorbereiden naar het nieuwe voetbalseizoen.


             Inhoud: 

             1. Inactiviteit – Detrainingseffecten

             2. Wat is voetbal en vertaling naar de praktijk?

             3. Trainingsprincipes 

             4. Toepassing naar de praktijk in het tussenseizoen

             5. Methodiek loop- en fitnesstrainingen voor in het tussenseizoen

             6. Monitoring loop- en fitness programma’s

             7. Planning tussenseizoen 2 trainingen per week

             8. Planning tussenseizoen 3-4-5 trainingen per week

             9. Voorbereidingsperiode – planning technisch-tactisch-fysiek-mentaal

             10. Onzichtbare training zichtbaar maken

             11. Besluit : Wat neem ik mee ?


                Duur: 135 min

                Prijs: 12 EUR (webinar+slides in pdf)

                Wettelijke voorwaarden

                Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mogen de producten en hun inhoud niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mogen de producten en hun inhoud, geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Joost Desender.


                E-books/PDF webinar

                Na betaling ontvangt u een downloadlink waarbij u 2 weken de tijd heeft om het bestand te downloaden op uw computer. De e-books zijn beveiligd en gecodeerd en onderhevig aan de bovenstaande wettelijke voorwaarden. 


                Webinars

                Na betaling van de webinars ontvangt u een link waarbij u de video online kan streamen (max. 25 maal gedurende 3 maanden tijd). 


                Prijs

                De prijzen zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Indien verzendkosten van toepassing zijn worden deze berekend op het einde van de bestelprocedure.


                Leveringstermijn

                De leveringen van onze producten gebeuren enkel na volledige betaling van de goederen. De goederen worden door ons verpakt en geleverd binnen de 10 werkdagen.