Digitaal boek: Coördinatiescholing voor voetballers


COORDINATIESCHOLING VOOR VOETBALLERS ALS BASIS VOOR HET DUEL 1 tegen 1


Voetbal … een collectieve sport waarbij echter de basis van het collectief presteren het beheersen van het duel 1 tegen 1 is .
Vanuit dit standpunt zoeken we een antwoord op de vragen :
- hoe kunnen we de speler individueel beter maken in functie van een hogere handelingssnelheid in wedstrijdsituaties
- hoe kunnen we de speler beter leren ‘voetbal-specifiek’ bewegen en lopen: lichaamsbeheersing
- hoe kunnen we het functioneel bewegen koppelen aan een betere balbeheersing
- hoe kunnen we de lichaams- en balbeheersing optimaliseren als fundament voor een betere spelbeheersing (duel 1 tegen 1).


Een zinvolle, efficiënte en doelgerichte opleiding geven aan de jeugd - wat elke jeugdtrainer zeker altijd voor ogen houdt – betekent dan ook ruime aandacht schenken aan de ontwikkeling van een optimaal coördinatievermogen.


Dit boek beschrijft in vier hoofdstukken een methodische opbouw hoe het coördinatievermogen van de voetballer (lichaams- en balbeheersing), als basis voor het duel 1 tegen 1, tactisch kan geschoold worden (spelbeheersing).


Het boek werd geschreven in 2006. Ons voetbal is ondertussen sterk geëvolueerd. Aanvullend aan het boek van 2006, maak ik kort de vertaling naar de huidige visie binnen het opleiden van jeugdspelers, waarbij decision making
centraal staat.
Ook het leerplan van de MOVEMENT coach wordt in het eerste gedeelte toegelicht (BASIC-FUNDAMENTAL-SPECIFIC MOVEMENT SKILLS)


178 pagina's


Prijs 10 EUR 

Wettelijke voorwaarden

Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mogen de producten en hun inhoud niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mogen de producten en hun inhoud, geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Joost Desender.


E-books

Na betaling van de e-books, ontvangt u een downloadcode waarbij u 2 weken de tijd heeft om het boek te downloaden op uw computer. De e-books zijn beveiligd en gecodeerd en onderhevig aan de bovenstaande wettelijke voorwaarden. 


Prijs

De prijzen zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Indien verzendkosten van toepassing zijn worden deze berekend op het einde van de bestelprocedure.


Leveringstermijn

De leveringen van onze producten gebeuren enkel na volledige betaling van de goederen. De goederen worden door ons verpakt en geleverd binnen de 10 werkdagen. 


CONTACT DETAILS